Rekonstrukce komunikace v Purkyňově ulici je dokončena. Náklady na ní dosáhly téměř 16 milionů korun

Rekonstrukce komunikace v Purkyňově ulici je dokončena. Náklady na ní dosáhly téměř 16 milionů korun

Náchod – Dlouho očekávaná a velmi nákladná rekonstrukce komunikace v centru Náchoda v ulici Purkyňova, poblíž náchodské nemocnice, je od dokončena a od tohoto úterý zprovozněna. Součástí stavebních úprav byla i rekonstrukce veřejného osvětlení.

Symbolického přestřižení pásky se za zhotovitele firmu M–Silnice, a.s., Pardubice zúčastnil pan Jiří Albrecht, ředitel závodu Sever, za projektanta – společnost Hauckovi, s.r.o., ing. Kateřina Šestáková Haucková a za město Náchod místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer, zastupitel Petr Jirásek, tajemnice MěÚ Náchod Hana Mílová a za odbor investic a rozvoje města Bohuslav Voborník a Miroslav Petr.

foto: Městský úřad Náchod (Purkyňova ulice před rekonstrukcí)

Hlavním stavebním záměrem kompletní rekonstrukce byla výstavba parkovacího pruhu s podélným stáním pro osobní automobily a výměna konstrukce vozovky a chodníků. Opravený úsek od křižovatky s ulicí Němcové, resp. Bartoňova, po křižovatku s ulicí Dobrošovská je dlouhý 553,44 metrů. Parkovací pruhy jsou navrženy střídavě po obou stranách komunikace ve vybraných vhodných místech, povrch je pak proveden ze zámkové vsakovací dlažby. Stávající chodník v místech parkovacích pruhů se posunul za parkovací pruh a je z betonové zámkové dlažby. Díky úpravě šířky vozovky a chodníků bylo vybudováno celkem 38 podélných parkovacích stání.

Stavba byla zahájena 19. dubna a její realizaci provázela dopravní omezení, která se dotkla nejen obyvatel této lokality, ale i sousední nemocnice, jejích návštěvníků a pacientů a všech řidičů, kteří v dopravních špičkách nemohli této důležité komunikace využít.

foto: Městský úřad Náchod (Purkyňova ulice po rekonstrukci)

„Rád bych proto poděkoval všem za trpělivost, a zejména zhotoviteli za to, že se podařilo termín dokončení stavebních prací zkrátit o celých 45 dní,“ uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Práce na této stavbě nebyly vůbec jednoduché, vyžadovaly rozsáhlou koordinaci, řadu kompromisů a osobních jednání, která nebyla vždy snadná. Jsem přesvědčen, že ten čas a úsilí všech zúčastněných ve výsledku stál za to.“ 

foto: Městský úřad Náchod

Celkové náklady na rekonstrukci představují částku 15.943.162,13 Kč včetně DPH, z čehož cca polovinu pokryje dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V ulici je osazeno 15 nových stožárů a 15 ks LED svítidel. Po celé trase jsou nové kabelové rozvody uložené v chráničce. Zhotovitelem nového veřejného osvětlení za 1.245.928,89 Kč je firma TELKABEL CR, s.r.o., Náchod.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Další skvělou zprávou poslední den prázdnin je, a to zejména pro řidiče – rodiče, kteří povezou své děti zítra do škol, že od dnešního večera bude obnoven obousměrný provoz v ulici Kladské, v úseku, kde probíhá výstavba nové komunikace Tkalcovská. Autobusové spoje pojedou od zítřka 1. 9. 2021 v původních trasách!

Dokončení rekonstrukce ulice Purkyňovy a aktuální možnost jejího zprovoznění v režimu tzv. předběžného užívání a současně zprůjezdnění ul. Kladské, výrazně uleví komplikované dopravní situaci v Náchodě na začátku školního roku, kdy je již tradičně provoz v ulicích Náchoda výrazně vyšší.

Můžete zanechat svůj komentář: