V Náchodě vznikají další bytové možnosti

V Náchodě vznikají další bytové možnosti

Na podzim loňského roku byly zahájeny stavební práce na stavbě dvou bytových domů na sídlišti u nemocnice. Investorem výstavby je společnost Rezidence Duhovka s.r.o., jejímiž společníky jsou společnosti s letitými zkušenostmi v oblasti stavebnictví a bytové výstavby (společnosti ALPRIM CZ a FATO).

Město Náchod se na projektu výstavby bytových domů podílí jako investor infrastruktury a právě její výstavba byla nyní zahájena. Nově zde tak vzniká potřebná komunikace, zpevněné plochy, venkovní kanalizace a veřejné osvětlení za bezmála 8,9 mil. Kč. Součástí budování infrastruktury jsou samozřejmě i sadové úpravy a devět parkovacích stání podél točny a tři parkovací místa pro imobilní osoby.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

„Bytová otázka je a bude stále častějším tématem a to nejen v našem městě. Jsem rád, že se nám v Náchodě podařilo najít seriózní partnery a současná podoba projektu a jejich renomé, je pro nás příslibem zdárného dokončení dalších tolik potřebných bytů,“ upřesnil starosta Jan Birke.

foto: Městský úřad Náchod

Dva bytové domy s 28 bytovými jednotkami včetně 28 parkovacích  stání jsou těsně před dokončením a další v těchto místech ještě vzniknou. Do konce roku 2023 tak bude dokončeno cca 80 bytových jednotek.

Důležitým faktem je, že oba noví investoři převzali původní závazek výstavby, a to zaplacení smluvních pokut pro případ nedodržení termínu kolaudace, tj. 30. 10. 2023. Město Náchod tak nebude vracet dotaci na výstavbu technické infrastruktury ve výši 150% poskytnuté dotace.

foto: Městský úřad Náchod

O tom, že je otázka dostupného bydlení stále více aktuální, svědčí i výsledky nedávné ankety, kterou jsme na toto téma pro Náchoďáky připravili. Zájem o bydlení je opravdu velký, sehnat v dnešní domě byt za rozumné nájemné je stále složitější. Respondenti, mezi kterými převládali lidé do 34 let, v anketě deklarovali zájem především o byty 2+kk a větší a také možnost nákupu bytů do osobního vlastnictví“, dodal starosta Jan Birke.

Můžete zanechat svůj komentář: