Královéhradecký kraj hledá stavební firmu pro modernizaci rychnovské nemocnice

Královéhradecký kraj hledá stavební firmu pro modernizaci rychnovské nemocnice

Královéhradecký kraj vypsal veřejnou zakázku na výstavbu nového pavilonu urgentního příjmu a modernizaci nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Projekt počítá kromě vybudování nové pětipatrové přístavby také s rekonstrukcí vnitřních prostor stávajícího pavilonu pro dětské oddělení, internu, gynekologii a porodnici. Stavební práce by měly stát maximálně 815 milionů korun bez DPH.

„Dostavba a modernizace rychnovské nemocnice je klíčovým projektem pro další rozvoj celého regionu. Díky této investici zajistíme zdravotní obslužnost nejen pro průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny, ale také se sníží zatížení Fakultní nemocnice Hradec Králové, kam velká část obyvatel Rychnovska za zdravotní péčí dosud jezdí. Chtěl bych ještě jednou ocenit také jednání s představiteli předchozí i současné vlády, kdy po několikaletém váhání v červenci loňského roku konečně došlo k dohodě nad plněním vládního usnesení ze strany státu v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Finanční spoluúčast státu na modernizaci rychnovské nemocnice potvrdil při návštěvě Královéhradeckého kraje letos v únoru ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Na financování dostavby tak Královéhradecký kraj počítá se státní dotací ve výši 300 milionů korun. Veřejnou zakázku kompletně zajišťuje Oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací.

„Hlavním kritériem při vyhodnocování vypsané veřejné zakázky bude cena za vyhotovené dílo, kdy nejvyšší přípustnou cenovou nabídkou je částka 815 milionů korun bez DPH. Stavební práce chceme odstartovat ještě v letošním roce a trvat by měly dva roky od zahájení stavby. Hotová nemocnice by měla pacientům a veškerému personálu začít sloužit počátkem roku 2025. Přípravy na modernizaci rychnovské nemocnice probíhají už nyní, jelikož v současné době se hodnotí nabídky výběrového řízení na zhotovitele demoličních prací, objektu původního skladu v areálu nemocnice. Po zbourání této budovy pozemek využijeme pro zařízení staveniště při výstavbě nového pavilonu a po dokončení výstavby bude sloužit jako nové parkoviště,“ uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček, do jehož gesce spadá oblast investic.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci tří podlaží stávajícího objektu DIGP, kdy moderní interiér získá centrální sterilizace pro celý areál nemocnice, onkologický stacionář, ambulantní vyšetřovny s čekárnou, vyšetřovny endoskopie, upravený hlavní vstup do objektu s nově řešenou vstupní halou, jejíž součástí je recepce se zázemím, lékárna, bufet a nově dojde k úpravě zázemí pro lékaře a sestry.

Součástí pavilonu DIGP bude nová pětipodlažní přístavba budovy urgentního příjmu, která v sobě zahrne urgentní příjem včetně třídění pacientů s vazbou na interní a speciální vyšetřovnu, zákrokový sál a sádrovnu, zázemí pro záchrannou službu, zázemí pro sanitáře, zobrazovací metody, ambulance chirurgické, ortopedické, interní včetně zázemí, oddělení odběrů, dále oddělení JIP, oddělení ARO, čtyři multioborové centrální operační sály s celým přidruženým provozem a lůžkové oddělení chirurgie a lůžkové oddělení ortopedie.

Dále vzniknou objekty pro medicinální plyny a nové energocentrum. Úpravami projdou zpevněné plochy, komunikace, parkovací místa a inženýrské sítě technické infrastruktury. V předstihu dojde k demolici stávajícího skladu v nemocničním areálu, kdy pozemek po kompletním dokončení stavebních prací bude sloužit jako parkoviště po osobní automobily.

„Nový pětipodlažní pavilon urgentního příjmu spolu s úpravou tří podlaží stávajícího objektu DIGP umožní poskytovat akutní péči na jednom místě. Zároveň se podaří oddělit potřeby pacientů vyžadujících akutní péči od těch plánovaných a ambulantních nebo návštěv. Nová budova nám pomůže pokrýt zvýšené nároky na poskytovanou péči v požadovaném rozsahu s odpovídajícím počtem zdravotnického personálu. Sjednocení příjmu a nutného ambulantního ošetření pacientů na jednom místě je pro pacienty i personál daleko výhodnější,“ shrnul radní pro oblast zdravotnictví Zdeněk Fink.

Královéhradecký kraj do rychnovské nemocnice investoval ještě před očekávanou rozsáhlou modernizací. V listopadu loňského roku dokončil rekonstrukci fasády multioborového pavilonu DIGP. Budova je nyní zateplená, má vyměněná okna a modernizací prošly také porodní boxy a zákrokový sál porodnice. Tyto stavební práce stály přes 60 milionů korun.

Můžete zanechat svůj komentář: