Kraj dokončil stavbu domova důchodců v Opočně

Kraj dokončil stavbu domova důchodců v Opočně

Královéhradecký kraj – V areálu bývalé nemocnice v Opočně dnes slavnostně skončila stavba nového domova důchodců, který bude sloužit především místním a dobrušským občanům. Investorem stavby v hodnotě přes 100 milionů korun je Královéhradecký kraj, který na akci získal dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši přes 46 milionů korun.

„Rekonstrukce několik let nevyužité nemocniční budovy a její přestavba na nový domov pro seniory vychází ze strategie Královéhradeckého kraje pro rozvoj sociálních služeb. Tato investice byla nezbytná s ohledem na stárnutí populace a vzrůstající zájem o služby pro seniory. Vzhledem k demografické prognóze je nezbytné, aby se kapacita služeb pro seniory dále posilovala a byla zachována dobrá dostupnost pro občany,“ říká hejtman Martin Červíček.

 Z provedených analýz vyplývá, že stávající zařízení Královéhradeckého kraje evidují téměř 700 akutních žadatelů, kteří vyžadují pobytovou službu bezodkladně. Celkově je pak žádostí o místění do pobytové služby téměř 2900.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

 Uživatelem právě dokončeného objektu bude zapsaný ústav, který společně založila města Opočno a Dobruška v polovině roku 2020. Kapacita objektu je 47 lůžek.

foto: Královéhradecký kraj

 „Služby tu budou poskytovat seniorům, kteří potřebují celodenní pomoc druhé osoby, a tudíž nemohou zůstat ve svém domácím prostředí ani za pomoci rodiny a terénních sociálních služeb. Minimálně polovina klientů budou osoby s Alzheimerovou demencí, což vyžaduje specifickou péči,“ uvádí náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

 „Součástí stavebních prací byla demontáž střechy, nástavba třetího podlaží zakončeného zelenou plochou střechou, zateplení celého objektu, přeložky inženýrských sítí a vybudování nového parkoviště pro 23 aut. Budova má nové rozvody a vznikla zde nová plynová kotelna. Celá budova je řešena jako bezbariérová s evakuačním lůžkovým výtahem, který je schopen provozu i v případě požáru nejméně po dobu 45 minut,“ popisuje náměstek Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic.

foto: Královéhradecký kraj

 Stavba byla zahájena v září 2020 a ukončena letos na jaře. Nyní ji provozovatel, tedy zapsaný ústav, zařídí nábytkem a dalším potřebným vybavením. Náklady se odhadují na zhruba sedm milionů korun. První klienti by zde měli najít domov letos na podzim.

Kraj v současnosti modernizuje a rozšiřuje další svá sociální zařízení. Dokončuje se stavba nových domovů důchodců v Žacléři a Borohrádku. Na řešení potřeby většího počtu lůžek v pobytových zařízeních se ale musejí více podílet i města a obce. Trendem do budoucna by v tomto směru mělo být sdružování finančních prostředků státu, kraje a místních samospráv za maximálního využití dotačních prostředků. Více využívaný by také měl být model, kdy kraj je investorem stavby a provoz zařízení následně převezme místní samospráva, tak jako tomu bude v Opočně, případně i jiná varianta takové spolupráce.

foto: Královéhradecký kraj

„Když kraj před lety uzavřel opočenskou nemocnici, byly zde velké obavy, že areál začne chátrat. Jsem moc rád, že tomu tak není a společně jsme pro tuto budovu našli nové a smysluplné využití,“ uzavírá hejtman Martin Červíček.

Můžete zanechat svůj komentář: