Den zdraví je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň je připomínkou toho, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně slabších částí populace.

Dopoledne přivítali na Masarykově náměstí v Náchodě širokou veřejnost starosta Města Náchoda Jan Birke, náměstek pro oblast zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ing. Aleš Cabicar, místopředseda představenstva Zdravotnického holdingu MUDr. Jiří Řezníček, statutární ředitelka Oblastní nemocnice Náchod a. s. Ing. Ivana Urešová, MBA a další zástupci ON Náchod.

Zájemci si mohli nechat během dne zdarma změřit krevní tlak, glykémii či saturaci kyslíku v krvi. Zhlédli ukázky správné hygieny rukou a současně si vyzkoušeli její správný postup. Velký zájem, zejména z řad dětí, byl v oblasti poskytnutí první pomoci. Návštěvníci si zkusili provést nepřímou srdeční masáž nejenom u dospělého pacienta, ale také měli možnost vyzkoušet si resuscitaci na modelu novorozence. V letošním roce si studenti zdravotnické školy z Náchoda se svými vyučujícími připravili fingovaná zranění a děti si v rámci soutěže vyzkoušely zásady první pomoci v ošetření drobného poranění. Záchranná služba Královéhradeckého kraje zase představila svou techniku spojenou s prohlídkou sanitního vozu. Veřejnost informovali, kdy volat na tísňovou linku 155, a kdy se již může jednat o zneužití pomoci. V rámci projektu Čas je mozek sestřička edukovala zejména dospělé návštěvníky v prevenci cévních mozkových příhod a jak je v tomto případě důležité volat tísňovou linku 155. Společnost Nutricia informovala veřejnost o svých produktech zejména v době, „když běžná strava nestačí“. Návštěvníci si dále mohli na maketě prsou s neziskovou organizací Mamma help vyhmátnout bulky a naučit se postup v prevenci rakoviny prsou nejenom u žen, ale i u mužů. Na stánku Vojenské zdravotní pojišťovny byl k dostání zdarma test na okultní krvácení, jako jedna z možností prevence nádorového onemocnění konečníku. Své zdraví si otestovala nejenom široká veřejnost, ale i všichni významní hosté. Cukr v krvi si nechalo změřit více než 230 zájemců. Děti z mateřských škol a studenti středních škol si zasoutěžili v první pomoci nebo ve správně provedené hygieně rukou. Za svou odvahu a šikovnost získali drobné dárky od nemocnice, Nadačního fondu a také od našich partnerů akce.

Město Náchod na Dni zdraví představilo Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě, včetně možnosti získání stipendijního programu pro budoucí zdravotníky. Celým dnem provázela moderátorka Hitrádia Černá Hora. Hostem byla Uršula Kluková, která svým humorem a nadhledem pobavila přítomné.

Velmi nás potěšil zájem veřejnosti o podporu vážně nemocných pacientů. Na stánku s prodejem knihy „Ze zdi“ autorky Věry Šrůtkové měli možnost vyslechnout příběh a vznik knihy pro dobrou věc. Výtěžek z prodeje půjde na onkologické oddělení náchodské nemocnice.

Akce by nemohla vzniknout bez podpory hlavního partnera, kterými byla Vojenská zdravotní pojišťovna. Poděkování dále patří firmě Deva, Nutricia, Ecolab, Hartman Rico, Batist Červený Kostelec a projektu Čas je mozek.

V Broumově proběhl Den zdraví na Mírovém náměstí v podobném duchu jako v Náchodě. Veřejnost pozdravil starosta Města Broumova Ing. Jaroslav Bitnar spolu s místostarostou Kamilem Slezákem a Ing. Evou Blažkovou, MPA. V odpoledním čase účastníky přivítal náměstek pro oblast zdravotnictví KHK Ing. Aleš Cabicar a statutární ředitelka Oblastní nemocnice Náchod a. s. Ing. Ivana Urešová, MBA. Veřejnost si mohla podobně jako v Náchodě otestovat své zdraví na jednotlivých stanovištích. Více jak 350 obyvatel si nechalo změřit krevní tlak. Hladinu krevního cukru tradičně zajišťovala společnost Edumed v rámci akce Den prevence diabetu. Město Broumov prezentovalo Nadační fond Hospital na podporu broumovské nemocnice, občanům propagovali novou službu Senior taxi Broumov, včetně prezentování sociálních služeb Naděje Broumov.

Celým dnem nás doprovázela hudební skupina Mamut s. r. o. Návštěvníci v rámci doprovodného programu měli možnost zhlédnout vystoupení sborečku Zvoneček při MŠ Příčná či pohádku O věčně nespokojené princezně. Vyzkoušeli si cvičení „Když celý den sedíte v lavicích nebo v práci“. Pro děti byl k dispozici skákací hrad a Senior klub Radost z Broumova pro všechny účastníky zajistil drobné občerstvení.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této významné akce pro veřejnost. V podobných akcích, jako byly Dny zdraví, vidíme velký smysl, protože je důležité si alespoň jednou v roce připomenout, že zdraví je v rukou každého z nás.