PeopleTogether

Zpravodajský web nejen pro Královéhradecký kraj

eNeschopenka: systém se intenzivně testuje, k jejímu fungování se konala opakovaná jednání

6 min read

Zástupci MPSV a ČSSZ vedli k zavádění a fungování eNeschopenky od března 2019 řadu podstatných jednání, a to i opakovaných, jak se zástupci zaměstnavatelů, tak s lékaři a jejich odbornými sdruženími. Všem dotčeným subjektům zaslala ČSSZ informační dopisy s přehledem všech zásadních změn od 1. ledna příštího roku včetně podrobného návodu, za jakých podmínek budou moci se systémem eNeschopenky pracovat. Kromě dopisů získávají lékaři i zaměstnavatelé informace přímo od zástupců okresních správ sociálního zabezpečení. Nedílnou součástí zavádění eNeschopenky byla a je intenzivní komunikace s dodavateli lékařských a mzdových software, jejichž připravenost je rovněž pro fungování systému zásadní.

ČSSZ připravila eNeschopenku jak pro lékaře, tak pro zaměstnavatele pro více možných způsobů práce s ní, zcela dle preferencí jednotlivých aktérů. Lékaři i zaměstnavatelé budou moci využít nativní bezplatné elektronické služby a aplikace ČSSZ: tyto služby umožní eNeschopenku nejen vystavit, ale také obdržet informace o jejím průběhu formou aktivních notifikací. Pro případy, kdy lékaři i zaměstnavatelé preferují řešení zakomponované do jejich stávajících softwarů, poskytla ČSSZ podrobnou technickou specifikaci, aby tato různá řešení mohli lékaři a zaměstnavatelé u dodavatele svého lékařského či mzdového/personálního softwaru včas objednat. Konkrétní způsob implementace konkrétních modulů do konkrétních systémů, jejich vizuální podoba, zaškolení uživatelů apod. pak již je podle preference objednatele součástí služeb dodavatelů softwaru na základě konkrétního smluvního vztahu.

Dodavatelé lékařského i zaměstnavatelského softwaru mohou kompletní řešení eNeschopenky testovat od 1. 10. 2019. Podobně jako u lékařského softwaru, i v případě mzdových/personálních softwarů je testovací prostředí určeno primárně pro vývojáře a dodavatele softwaru tak, aby svým klientům mohli instalovat již otestované technické řešení a ČSSZ s více než 50 dodavateli lékařských softwarů a téměř 40 dodavateli mzdových/personálních softwarů průběžně komunikuje k tomu speciálně vytvořenými komunikačními kanály a zodpovídá jejich dotazy na denní bázi. Veškeré informace k eNeschopence ČSSZ průběžně zveřejňuje na speciálních stránkách: www.cssz.cz/eneschopenka.

eNeschopenka pro lékaře

Poskytovatelé zdravotních služeb (dále jen lékaři) budou eNeschopenky od ledna 2020 vystavovat buď z vlastního lékařského či nemocničního softwaru, nebo používáním bezplatné webové aplikace eNeschopenka na ePortálu ČSSZ.

Chtějí-li s eNeschopenkou pracovat ve svém softwaru, je nutná jeho úprava od stávajícího smluvního dodavatele. Plnou součinnost dodavatelům lékařských softwarů ČSSZ poskytuje již od března tohoto roku, kdy proběhl první workshop k technickému řešení eNeschopenky a od 1. 10. 2019 lze v testovacím prostředí eNeschopenku kompletně vyzkoušet. Testování celého řešení eNeschopenky tedy probíhá již druhý měsíc primárně na úrovni ČSSZ a dodavatelů uvedených informačních systémů. Finální verze modulů eNeschopenky, které svým klientům v současné době již dodavatelé instalují, jsou plně připraveny na spuštění služeb od 1. 1. 2020, nemohou jen do 31. 12. 2019 načítat data klientů. Toto omezení vyplývá z legislativy, která ČSSZ neumožňuje lékařům zpřístupnit osobní údaje pojištěnců před 1. 1. 2020.

Lékaři si přesto mohou plnou funkčnost eNeschopenky před 1. 1. 2020 vyzkoušet. Mohou se domluvit se svým dodavatelem softwaru na ukázce v testovacím prostředí dodavatele, případně jiné formě sdílení informací – např. seminářem, instruktážními videi apod. Má-li konkrétní lékař či nemocnice zájem vyzkoušet funkce eNeschopenky přímo na svém konkrétním pracovišti (v IT systému nemocnice či v ordinaci praktického lékaře) mohou požádat o zajištění svého dodavatele softwaru, který může poskytnout konkrétní nemocnici, poliklinice či lékaři testovací systémový certifikát (nejlépe svůj vlastní, příp. ve spolupráci se SÚKL) a testovací IČPE (od ČSSZ). ČSSZ bude na požadavky dodavatelů o součinnost při testování co nejrychleji reagovat.

Pokud bude lékař vystavovat eNeschopenky v bezplatné portálové aplikaci ČSSZ, potřebuje si pouze opatřit elektronickou identitu (přihlašovací údaje k datové schránce nebo jakýkoliv prostředek Národní identitní autority, tj. elektronickou občanku nebo kombinaci jména-hesla-SMS). Způsob vystavení eNeschopenky v portálové aplikaci je pak zcela intuitivní, na webu ČSSZ jsou zveřejněny veškeré potřebné údaje včetně instruktážních videí – www.cssz.cz/web/eneschopenka/aplikace, s dotazy se lze průběžně také obracet na speciální zřízené komunikační kanály ČSSZ.

eNeschopenka pro zaměstnavatele 

Zaměstnavatelé budou moci využít několik způsobů, jak pracovat s informacemi o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců, ČSSZ přitom vyšla vstříc různým požadavkům, které zástupci zaměstnavatelů postupně k technickému řešení eNeschopenky uplatňovali.

Již nyní má zaměstnavatel možnost sám prostřednictvím ePortálu ČSSZ nahlížet na zaměstnance, kteří jsou v pracovní neschopnosti, a to pomocí služby Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Předpokládáme, že velkými zaměstnavateli bude nejspíše preferován automatizovaný příjem notifikací přes současný elektronický kanál APEP/VREP, který zaměstnavatelé již několik  let používají k zasílání ePodání na ČSSZ. Stejnou cestou tedy obdrží i informace od ČSSZ tak, aby je jejich mzdový/personální systém mohl automatizovaně zpracovat.

Další cestou budou nové služby ePortálu ČSSZ, na němž bude možné (zcela intuitivně) informaci zobrazit, včetně možnosti elektronicky jednorázově požádat o zasílání notifikací do datové schránky (včetně osobních údajů) či na e-mailovou adresu (bez osobních údajů). Do datové schránky přitom zaměstnavatel obdrží informaci ve formátu *.pdf a *.xml, přičemž ČSSZ již dne 31. 7. 2019 uveřejnila strukturu *.xml souborů, aby i v tomto případě mohli dodavatelé softwaru zajistit jejich automatizované zpracování. V tomto případě se jedná o standardní rozšíření služeb ePortálu ČSSZ, které jsou připraveny a budou k 1. 1. 2020 spuštěny – jejich testování probíhá interně v rámci ČSSZ. Podání žádosti o notifikace bude zaměstnavatelům umožněno v předstihu, a to od prosince 2019.

Zveřejnění datových vět pro tvůrce ekonomických softwarů proběhlo 31. 7. 2019, zpřístupnění testovacího rozhraní nových notifikačních služeb pro vývojáře mzdových softwarů pak dne 2. 9. 2019, v současné době je možné plné testování všech funkcí pro zaměstnavatele.

zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/-/eneschopenka-system-se-intenzivne-testuje-k-jejimu-fungovani-se-konala-opakovana-jednani

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: