PeopleTogether

Zpravodajský web nejen pro Královéhradecký kraj

Komise pro spravedlivé důchody projednala varianty zřízení státního penzijního fondu a snížení poplatků na důchodovém připojištění

4 min read

Stěžejním bodem v pořadí pátého jednání Komise pro spravedlivé důchody byla diskuze o možných změnách ve III. důchodovém pilíři, tedy u spoření v penzijních fondech. MPSV předložilo návrhy, jak tuto doplňkovou součást důchodového systému zefektivnit a Komise pro spravedlivé důchody podpořila rozpracování návrhů na vytvoření státního penzijního fondu, změnu poplatkové politiky soukromých fondů a přijetí opatření k přímému zvýšení motivace občanů k vyššímu spoření na stáří.

Současné nastavení třetího pilíře se potýká s řadou nedostatků, které komise diskutovala již na svém minulém zasedání. I přes státní podporu spoření ve III. pilíři ve výši 19 mld. Kč ročně tvoří státní důchody (tzv. I. pilíř) 96 % příjmů důchodců. Většina občanů navíc spoří v původních transformovaných fondech, jejichž výnosnost v řadě případů nepřekročí ani inflaci, čímž dochází ke snižování kupní síly úspor.

Komise pro spravedlivé důchody proto na dnešním jednání podpořila rozpracování několika dalších návrhů, které MPSV v této oblasti připravilo:

1. Založení státního penzijního fondu.
2. Změny v poplatkové politice penzijních fondů, které mají za cíl zvyšování výnosu klientů v poměru k ziskům penzijních společností.
3. Opatření k přímému zvýšení motivace občanů k vyššímu spoření ve stáří.

Státní penzijní fond

Cílem státního penzijního fondu je nabídnout občanům alternativu, která bude výnosnější než transformované penzijní fondy a zároveň bude zachovávat minimální úroveň rizika. Státní fond tak bude garantovat minimálně udržení reálné kupní síly úspor klientů, což transformované fondy, kde je dnes koncentrována většina úspor, negarantují. Ziskovost penzijních společností je ale přitom vyšší než čistý výnos jejich klientů. V posledních letech zisk odpovídal přibližně 15 % vlastního kapitálu. Návrh proto počítá s tím, že státní fond by měl být nízkopoplatkový, což přirozeně zvýší čistý výnos úspor klientů a jejich celkovou výši ve stáří.

Změny v poplatkové politice penzijních fondů

Ze závěrů jednání komise vyplývá, že je třeba dále rozpracovat možnosti regulace poplatků za správu a poplatků z výnosu u stávajících penzijních fondů. Regulace v podobě snížení či změny ve struktuře poplatků může mít velmi významný dopad na výnosnost penzijních fondů.

Opatření k přímému zvýšení motivaci občanů k vyššímu spoření ve stáří

Komise se také shodla na tom, že je třeba dále rozpracovat návrh opatření k přímému zvýšení motivace občanů k vyššímu spoření ve stáří. Ten ovšem nebude znamenat přímý růst nákladů rozpočtu ve formě státní podpory spoření. MPSV tedy v tomto návrhu předložilo 3 možné druhy opatření. Jedná se změny ve struktuře státního příspěvku, zvýšení informovanosti občanů o jejich očekávaném státním důchodu a možnosti změn ve výplatní fázi důchodu z III. pilíře.

Komise bude pokračovat v dalším jednání na svém zasedání dne 6. září 2019

zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/35781/TZ_-_Komise_pro_spravedlive_duchody_projednala_varianty_zrizeni_statniho_penzijniho_fondu_a_snizeni_poplatku.pdf

2 thoughts on “Komise pro spravedlivé důchody projednala varianty zřízení státního penzijního fondu a snížení poplatků na důchodovém připojištění

  1. No konečně se tím někdo začal zabývat. Když penzijní fondy začínaly, tak poplatky byly minimální, dnes si změnili už úplně všechny podmínky, včetně vyplácení. Každý rok se neskutečně vytočím, když zjistím z výpisů , jak mě zase okradli, kdyby nebyla státní podpora, tak ten jejich úrok nestačí ani na poplatky, takže mi ještě strhávají poplatky ze státního příspěvku a úrok nemám žádný. Moje spoření končí v r. 2020 a také už jsem s těmi zlodějskými fondy banky ČSOB navždy skončila a dětem to říkám také, raději peníze mějte doma pod polštářem než ve zlodějských bankách ! Navrhované řešení se mi líbí, již dávno jsme měli mít nejen státní pensijní fond, ale i doopravdickou státní banku, což ČNB pro občany vlastně není. Alespoň by se ty cizí banky drobet porovnaly, jinak nás dřou, hamtají a vydělávají,ale nám dají úrok nulový. Jen tím ovšem způsobují, že je lidé nenávidí ! Stále ještě není dořešena otázka výše důchodů pro matky, které celý život pracovaly a vychovaly další pracující děti,ale jejich důchody je sotva uživí při současných cenách je to fakt hrozné, zejména my ženy, se kterými se po 40 letech rozvedl manžel, bo mu hráblo, jsme na tom nejhůře, dcery pracují obě, mají VŠ, ale mají malé děti, také potřebují každou korunu, nikdy bych je o pomoc nepožádala. Navrhovalo se, těch 500 Kč na 1 dítě, nebo nějaké procento z platu pracujích dětí posílat na důchod matek, což by bylo dle mě správnější, protože by tak bylo pomoženo ženám samoživitelkám, jejichž děti se neflákají, ale řádně pracují !!!

  2. Paní Buriánová máte naprostou pravdu. Já jsem na tom přesně jako vy. Mělo by zohlednit něco pro rozvedené ženy , samoživitelky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: