PeopleTogether

zpravodajský web nejen pro Východní Čechy

MPSV úspěšně pokračuje v naplňování opatření, která připravují společnost na digitální prostředí

3 min read

Resort práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími ministerstvy úspěšně pokračuje v naplňování opatření, která mají přispět k rozvoji digitálních kompetencí v České republice a přípravě společnosti na digitalizované prostředí. Ministryně
práce a sociálních věcí Jana Maláčová o tom informovala členy vlády prostřednictvím Zprávy o naplňování Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 za rok 2018.

„S potěšením mohu oznámit, že v současné době je v plnění opatření digitální gramotnosti nejdále spolu s Úřadem vlády České republiky právě Ministerstvo práce a sociálních věcí. V obou případech byla již v roce 2018 opatření naplněna z více jak tří čtvrtin. Kromě podpory rozvoje digitálních dovedností v rámci dalšího vzdělávání jak zaměstnanců, tak i nezaměstnaných, se mému resortu podařilo zmapovat například problém tzv. digitálního vyloučení a metodiku identifikace osob jím ohrožených či zprovoznit webové stránky www.portaldigi.cz,“ říká Jana Maláčová.

Posláním tohoto portálu je umožnění přístupu k otevřeným digitálním informačním a vzdělávacím zdrojům jak odborné, tak i široké veřejnosti. V neposlední řadě se také podařilo zahájit rozvoj katalogu digitálních kompetencí a jejich přenositelnosti.
Česká vláda schválila dokument Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020 v roce 2015, o rok později pak i její akční plán. Ten obsahuje celkem 36 opatření, která jsou nezbytná k přípravě společnosti na život v silně digitalizovaném prostředí a mají za cíl pozitivně ovlivnit rozvoj digitálních dovedností obyvatel České republiky. Digitalizace zasáhne společenský život prakticky v celém jeho rozsahu, proto jsou opatření členěna do 6 strategických cílů:

  • zaměstnanost
  • konkurenceschopnost
  • sociální začleňování
  • podpora rodiny
  • elektronické služby veřejného sektoru
  • podpora systému vzdělávání a učení prostřednictvím digitálních technologií

Na zajištění plnění zmíněných opatření se podílí řada orgánů státní správy. Přibližně poloviční plnění opatření vykazuje resort školství, mládeže a tělovýchovy. Ten realizuje také opatření vyplývající ze Strategie digitální gramotnosti na období 2015 až 2020. Obdobně je tomu v případě Ministerstva vnitra, do jehož kompetence spadá zejména příprava veřejné správy na digitalizované prostředí.

zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/35819/TZ_-_MPSV_pokracuje_v_pripravach_ceske_spolecnosti_na_digitalni_prostredi.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: