PeopleTogether

Zpravodajský web nejen pro Královéhradecký kraj

Ocenění učitelů z praxe

5 min read

Fakultní učitele z různých typů spolupracujících škol vyznamenala Pedagogická fakulty Univerzity Hradec Králové výroční cenou FAMOS 2019. Ocenění za práci se studenty souvisí s dlouhodobým cílem zvyšování kvality vysokoškolské přípravy učitelů.

Zároveň je vyzdvihnutím práce právě fakultních učitelů a příležitostí poděkovat všem, kteří se na vzdělání budoucích učitelů podílejí.  Jak zdůraznil děkan Pedagogické fakulty František Vaníček: „Ukázali jsme pouze na několik našich kolegů, ale ocenění by si jistě zasloužili všichni učitelé, kteří našim studentům pomáhají a připravují je na práci pedagoga.“

Ocenění z rukou děkana fakulty Františka Vaníčka převzala učitelka 1. stupně Základní školy Habrmanova v Hradci Králové Lucie Drašnarová. Další vyznamenanou byla ředitelka fakultních mateřských škol Kampanova a Albertova v Hradci Králové Ivona Struhařová. Mezi oceněnými byl také fakultní učitel studentů němčiny a dějepisu Jiří Varhaník, který působí na Základní škole Úprkova v Hradci Králové. Za pedagogické praxe studentů  francouzského jazyka a literatury byla vyznamenána Petra Zemanská z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové. Ocenění FAMOS 2019 získala také fakultní učitelka anglické jazyka Lenka Dovcová ze Základní školy Mandysova v Hradci Králové, která se slavnostního předávání ze zdravotních důvodů nezúčastnila.

Pedagogická fakulta UHK nově ustanovila cenu FAMOS, kterou budou odteď každoročně dostávat fakultní učitelé, kteří připravuji studenty Pedagogické fakulty UHK na jejich budoucí povolání. Ocenění má být pro kantory také motivací do další práce a podle prvního ročníku se zdá, že to bude fungovat.

Každý z oceněných obdržel diplom a grafiku od studentů Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby PdF UHK.

Přehled vyznamenaných:

Mgr. Lenka Dovcová

Mgr. Lucie Drašnarová

Bc. Ivona Struhařová

Mgr. Jiří Varhaník

Mgr. Petra Zemanská

Medailony nositelů ocenění FAMOS 2019:

Mgr. Lenka Dovcová

Mgr. Lenka Dovcová je fakultní učitelkou naší Katedry anglického jazyka a literatury. V současné době učí anglický jazyk na Základní škole Mandysova v Hradci Králové.  S fakultou spolupracuje při vedení průběžných a asistentských pedagogických praxí. Její přístup je komplexní, při vedení praxí se snaží postihnout široké spektrum otázek a problémů, aby se studenti mohli seznámit i s méně běžnými aspekty učitelského povolání.

Mgr. Lucie Drašnarová

Mgr. Lucie Drašnarová 20 let působí na 1. stupni Základní školy Habrmanova v Hradci Králové. Dlouhodobě spolupracuje především s naším Ústavem primární a preprimární edukace. Je koordinujícím článkem mezi fakultou, školou a studenty. Na praxích se studenty se snaží, aby se budoucí učitelé necítili jako studenti, ale jako skuteční učitelé. Aby pochopili smysl této práce. Vede je k činnostem, které jsou pro děti zábavné a velmi efektivní. Studentům předává poznatky, jak pracovat s jednotlivými žáky, jak zapojit aktivně celou třídu do výuky a jak získat přirozenou autoritu. Ve svých hodinách používá činnostní prvky, zařazuje projektové vyučování. Nedílnou součástí její práce je tvoření programů pro děti. V rámci šablon vypracovala výukové programy do hodin matematiky, českého jazyka a prvouky. V tomto roce ukončila tvorbu souboru pracovních listů pro učitele v geometrii.

Bc. Ivona Struhařová.

S Ústavem primární a preprimární edukace naší fakulty aktivně spolupracuje v oblasti managementu mateřské školy již 16 let. Pod jejím vedením pracují fakultní učitelky velmi aktivně a pedagogická praxe studentů je v uvedených mateřských školách kvalitní a zároveň inovativní. Je iniciátorkou zařazování prvků programu Začít spolu do předškolního vzdělávání a její řízení mateřských škol je motivující a příkladné.  Své odborné znalosti a zkušenosti z oblasti managementu mateřské školy předává našim studentům dlouhodobě a velmi profesionálně. Vede Pedagogicko-manažerskou praxi a praxi Řízení mateřské školy a s humorem jí vlastním působí pozitivně na studenty. V této oblasti aplikuje inovativní metody – například „stínování“ její řídící práce.

Mgr. Jiří Varhaník

Mgr. Jiří Varhaník, který je naším absolventem, působí na ZŠ Úprkova v Hradci Králové.

Patří mezi nejoblíbenější fakultní učitele u studentů němčiny a dějepisu. Studenti oceňují zejména jeho vstřícnost, ochotu pomáhat a zasvěcovat je do tajů pedagogické práce a také jeho specifický smysl pro humor, kterým zpestřuje své hodiny. Jako fakultní učitel se snaží vždy maximálně vyjít vstříc požadavkům pedagogické praxe a pomoci tak studentům v jejich přípravě na dráhu pedagoga.

Mgr. Petra Zemanská

Mgr. Petra Zemanská osmým rokem vyučuje francouzský jazyk na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové a pedagogické praxe našich studentů z Katedry francouzského jazyka a literatury vede pět let. Při praxích vede studenty k samostatnosti, sdílí s nimi vlastní materiály a osvědčené metody. Zároveň jim dává příležitost a prostor vyzkoušet ve výuce nové. Svým přístupem a způsobem komunikace vytváří bezpečné prostředí a poskytuje praktikantům podpůrnou zpětnou vazbu. Věnuje dostatek času nejen přípravě, ale i reflexi výuky se studenty. Naši praktikanti oceňují její odborné znalosti a zároveň lidský přístup a interakci s žáky ve třídě. Říkají o ní, že „Mgr. Petra Zemanská je paní učitelkou s neskutečně přátelským přístupem ke všem svým žákům a studentům, která je vždy ochotná pomoci.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: