PeopleTogether

Zpravodajský web nejen pro Královéhradecký kraj

Pardubické děti měřily své síly atletickém parapoháru

2 min read

Spolek Atletika bez bariér uspořádal sportovní klání pro děti s handicapem z Pardubic a okolí. Akci finančně podpořila Nadace ČEZ v rámci grantového programu Podpora regionů částkou 80 tisíc korun.

Spolek Atletika Bez Bariér Pardubice má za sebou úspěšný rok, kdy se podařilo dosáhnout vytyčených cílů: financování chodu spolku, zajištění účasti na mistrovství světa či úspěšný nábor nových členů. Proto i školní atletický parapohár byl ve čtvrtek 7. června malou oslavou skutečnosti, že se podpoře sportu pro handicapované děti i dospělé daří.

„Přesto začínáme každým rokem znovu se zajištěním dostatek financí pro rozvíjení našich aktivit. A právě díky finanční podpoře Nadace ČEZ si můžeme dovolit  zaplatit kvalifikované cvičitele a trenéry pro naše kroužky,  zajistit ubytování, stravu a pomocníky v průběhu sportovních akcí, jakou je i školní parapohár, nebo pokrýt  náklady na náborové akce a osvětu mezi handicapovanými,“ uvedla předsedkyně  výkonné rady spolku Eva Hrdinová. Letos přispěla Nadace ČEZ spolku částkou 80 tisíc korun. Ta kromě výše zmíněné pokryje částečně i náklady na rehabilitaci sportujících a pronájem prostor na zimní přípravu.

„Plusy pohybových aktivit pro náš organismus jsou většinou známé, je třeba však vyzdvihnout přínos sportu z i pohledu duše a posilování sociálních dovedností. Aktivity Spolku Atletika Bez Bariér mají náš obdiv i podporu,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Informace o Nadaci naleznete na http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html.

O spolu Atletika Bez Bariér

Spolek má přes 200 členů. V průběhu sezóny zajišťuje vedle pravidelných tréninků i významné sportovní akce pro handicapované děti, dospělé atlety a integrační akce (zdraví společně s handicapovanými). Spolek nabízí náborové a výukové akce pro nečleny i příchozí veřejnost, vede osvětu v oblasti otázek osob s handicapem a sportu a jejich socializace

Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: