PeopleTogether

Zpravodajský web nejen pro Královéhradecký kraj

Soudci a státní zástupci již nebudou výhodně bydlet v Praze v městských bytech

3 min read

Rada hl. m. Prahy dnes na návrh radního Adama Zábranského schválila zrušení kvót v městském bytovém fondu pro soudce a státní zástupce. Celkem jde o 49 bytů, z nichž u 28, které mají smlouvu na dobu určitou, tato smlouva nebude prodloužena. U dalších 21 se smlouvou na dobu neurčitou bude postupně zvyšováno nájemné.

Dnes bydlí ve 49 městských bytech soudci a státní zástupci, v řadě případů i bývalí, kterým byty zůstaly. Jejich smlouvy byly uzavřeny před více než deseti lety na dobu určitou typicky za ceny 60-70 korun za m2 za měsíc. „Je to vina předchozích politických reprezentací, které takto výši nájemného nastavily, respektive ji nezvýšily,“ míní radní Adam Zábranský. Tyto byty byly obsazovány na základě žádostí Městského soudu v Praze a Městského nebo Vrchního státního zastupitelství.

„Současný stav považuji za nešťastný. Jednak Praha má málo bytů pro sociálně potřebné, zvlášť tedy větších bytů, což jsou právě ty, ve kterých soudci nebo státní zástupci bydlí. Navíc takováto podpora od města je celkem zvláštní, neboť soudci a státní zástupci jsou vysokopříjmoví zaměstnanci, kteří si bez problému mohou najít bydlení normálně na trhu. Pokud je potřeba, aby měli nějaký zaměstnanecký benefit ve formě bydlení, tak by to měl zajišťovat systémově stát, a ne takto selektivně město. V neposlední řadě pronajímání bytů soudcům a státním zástupcům za takto zvýhodněných podmínek městem vytváří potenciální střet zájmů, když tito státní zaměstnanci řeší případy, kde figuruje město, pražští politici a podobně,“ uvedl radní Adam Zábranský.

Dnešní rozhodnutí Rady znamená, že 28 soudcům a státním zástupcům, kteří mají nájemní smlouvy na dobu určitou, nebude smlouva prodloužena. U 21 zbývajících, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou, je řešení komplikovanější. Jediné, co město může dělat, je postupně jim navyšovat nájemné, dle zákona v součtu maximálně o 20 % ve třech po sobě následujících letech, což je také v plánu.

zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/soudci_a_statni_zastupci_jiz_nebudou.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: