• Pá. Dub 9th, 2021

PeopleTogether

Zpravodajský web nejen pro Královéhradecký kraj

V Kostele svatého Jakuba Většího proběhlo dnes poslední rozloučení s Pavlem Hečkem

ByFletcher Martin

Bře 31, 2021

RUPRECHTICE – Pavel Hečko patřil mezi významné komunální a krajské politiky, přes dvě desetiletí působil v samosprávě Meziměstí, od roku 2003 byl místostarostou a od roku 2018 starostou města. V letech 2016 až 2020 byl členem Rady Královéhradeckého kraje, kde měl na starost gesci regionálního rozvoje, cestovního ruchu, evropských grantů a dotací a také územního plánování. V jeho osobě měli zastání starostky i starostové menších obcí i větších měst, čehož si vážili.

Díky jeho neutuchajícímu elánu a činorodosti se podařilo v Meziměstí rekonstruovat školu, vybudovat koupaliště a dát zázemí sportovcům v podobě víceúčelového hřiště. Jedna z posledních aktivit, za kterou Pavel Hečko bojoval, a kterou se mu podařilo dokončil, bylo vybudování tribuny na fotbalovém hřišti.

„Pavel patřil mezi vzácné lidi oplývající optimismem za všech okolností. Byl velmi pracovitý a pomáhat bylo jeho posláním, ať za ním přišel kdokoliv, vždy hledal řešení a nabídl pomocnou ruku. Mohu říci, že v osobě Pavla Hečka nacházeli podporu mnozí, ať již jednotlivci nebo instituce,“ vzpomíná spolupracovník a kolega Pavla Hečka v Radě Královéhradeckého kraje, bývalý hejtman kraje Jiří Štěpán a pokračuje: „Pavel vždy podporoval hasiče, myslivce, fotbalisty, volejbalisty, další sportovce a pochopitelně jeho oblíbené judisty. Pro mnohé byl v podstatě maják jistoty. Doufám, že mohu vyslovit přání, aby spolky, sdružení a další instituce, které Pavel podporoval, dále pokračovaly ve své činnosti, to by mělo být naplnění jeho odkazu. Pavle, děkuji Ti za Tvoji práci a přátelství.“

Ruprechtice jsou dnes jednou ze šesti součástí města Meziměstí a kostel svatého Jakuba Většího patří do broumovské skupiny barokních kostelů. Je více než symbolické, že právě Pavel Hečko byl velmi nápomocen tomu, aby broumovské barokní kostely byly zachráněny a zasloužil se o jejich obnovu.

Fletcher Martin

Pracuji pro NovinyKraje.cz a spolupracuji s Orlicky.net, iDnes a Českou televizí. Snažím se přinášet informace z kultury, sportu, politiky, sociální oblasti, školství a dalších oblastí.